"

Každý člen získá svoji odpověď

30. 07. 2019 , aktualizace: 31. 07. 2019 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Souhlasíte, že praxí získané zkušenosti mají velkou váhu?

 

Naprosto. Ostatně všechny rady a poučky vznikly na základě předchozí reálné praktické zkušenosti, a to buď vlastní, nebo někoho blízkého. Možnost porovnat svůj názor na řešení jakékoli situace s někým, kdo si jí již v praxi prošel, je naprosto neocenitelné. A to se týká jak těch dobrých nápadů, tak i těch méně povedených .

 

Jsou zkušenosti přenositelné?

 

Určitě ano. Největší umění spočívá ve schopnosti zevšeobecnit jednu konkrétní zkušenost a skutečně se z ní poučit sám, případně sdílet poučení s někým dalším. Je to právě koncept TAB, který vytváří unikátní platformu pro takováto sdílení.

 

Nebojí se účastníci o své know-how?

 

V každém konkrétním TAB Boardu jsou vybráni členové tak, aby každý byl z jiného odvětví a vzájemně si tedy nekonkurovali. Majitel stavební firmy tak velmi rád poradí podnikateli z oblasti IT. Různorodost businessu přináší velmi zajímavé pohledy na podnikání každého člena z jiného úhlu pohledu a pomáhá odstranit „provozní slepotu“, které každý po čas podléháme. V rámci TABu se nesdílí technologická „tajemství“, ale zkušenosti s řízením firem a každý člen má opravdový zájem, aby se kolegovi z TAB také dařilo. Kromě toho v TAB platí zásada naprosté důvěrnosti – „co se řekne na TABu, zůstane na TABu“.

 

TAB BOARD

 

Mezi účastníky Boardu určitě za nějakou dobu vznikají spolupráce, ne-li přátelství. Nepletu se?

 

Rozhodně se nepletete. Přestože primárním cílem TABu je pomoci podnikatelům lépe řídit jejich firmy, tak po čase mezi členy vzniknou pevná osobní pouta. TAB Board pak pro každého člena představuje nejbližší tým podpory, ať již v oblasti pracovní, tak i osobní. Průměrná doba členství v TAB Boardu je 5 let, během kterých se členové setkávají minimálně jednou za měsíc. Pouta jsou tedy opravdu pevná.

 

Jak se Vy sám umíte v životě rozhodovat?

 

Rozhodování je obtížný proces, ať se to týká businessu, anebo destinace pro dovolenou. A proto já sám jsme velmi rád, když mám možnost si vyslechnout názor někoho dalšího, někoho koho si vážím. A takovýto tým se mi v rámci The Alternative Board podařilo najít.

 

"Garantujeme každému členovi, že bude dostatek času na probrání jeho konkrétního tématu“

 

 

Co je pro vás nejdůležitější, když jednáte s potenciálním franchisantem?

 

Máme propracovaný systém výběru budoucího regionálního ředitele TAB Board, tedy lokálního franchisanta, který zahrnuje několik fází a rozhovorů. Pro potenciálního franchisanta TAB je důležité, aby opravdu měl zájem dlouhodobě pracovat v tomto typu podnikání a šel do toho naplno. Ale to je stejné všude .

 

Co získá franchisant, když otevře Board ve svém městě?

 

Franchisový systém TAB je koncipován regionálně a v každém kraji ČR a Slovenska bude působit jeden Regionální ředitel, který získá plnou exkluzivitu na dané území. Kromě kompletního know-how konceptu TAB získá komplexní a unikátní systém podpory během celé doby jeho franchisového podnikání. Dále získá administrativní podporu centrály TAB a také značnou marketingovou podporu na rozvoj jeho businessu TAB. TAB má celosvětově i v ČR a SR propracovaný systém školení a podpory, na který jsme pyšní.

 

Jak mu na startu pomůžete?

 

Na začátku absolvuje komplexní úvodní školení, které zahrnuje všechny činnosti, které pak bude vykonávat, včetně získávání členů a péče o ně. Dále poskytujeme osobní podporu na místě při rozjezdu businessu TAB v jeho regionu, tzv. „on-site support“. A v neposlední řadě je zařazen do komplexního systému dlouhodobé podpory franchisantů TAB, což zahrnuje možnost využívat TAB Intranet, pravidelná setkání s ostatními kolegy v TAB, individuální podporu od nás a celou řadu dalších podpůrných postupů a procesů.

 

V jakých časových intervalech vaše setkání probíhají?

 

Zasedání členů TAB Boardu, tedy majitelů firem, probíhají na měsíční bázi. V rámci každého zasedání TAB Boardu garantujeme každému členovi, že bude dostatek času na probrání jeho konkrétního tématu (např. pokud je v Boardu 8 členů probereme všech 8 témat). Tato zasedání jsou doplněna o individuální business koučink pro každého člena. To nám umožnuje pracovat se členy kontinuálně a majitelé firem oceňují možnost mít stále k dispozici někoho, s kým mohou zcela otevřeně probrat své podnikání.

 

Co se očekává od člověka, který moderuje? Musí to vždy být zároveň franchisant?

 

V naší terminologii mluvíme o facilitaci zasedání TAB Boardu, takže této roli říkáme facilitátor/kouč, protože také poskytuje individuální koučink. Očekáváme, že bude se členy TAB pracovat podle metodiky TAB Board a dokáže sebejistě vystupovat před lidmi. Jednou z důležitých podmínek je silná osobnost a morální zásadovost, protože TAB je založen na maximální důvěře mezi členy a jejich facilitátorem. A v neposlední řadě musí rád pomáhat ostatním podnikatelům k dosažení jejich úspěchu.

Předpokládáme, že tuto roli bude zastávat franchisant TAB, ale máme vytvořený také institut tzv. „Smluvního facilitátora“, pokud se necítí na celý region.

 

Kde vidíte budoucnost vašeho konceptu do pěti let?

 

Co se týká celého konceptu TAB, tak ten se samozřejmě během uplynulých 29 let významně vyvíjel a předpokládáme další kvalitativní posun. Např. v letošním roce jsme implementovali novou verzi systému Blueprint, což je moderní online nástroj na podporu řízení firem. Podle našeho rozvojového plánu bychom měli být schopni, prostřednictvím sítě kvalifikovaných regionálních ředitelů (franchisantů), poskytovat služby TAB podnikatelům v celé České republice na Slovensku. S oblibou říkám, že TAB je ten nejlepší koncept na podporu podnikatelů a uděláme vše pro to, aby všichni majitelé firem u nás mohli využít TAB pro sebe i pro svoji firmu. Takže budoucnost nevidíme růžově, ale modře, protože to je naše firemní barva .


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI