"

Faktory úspěchu franchisového konceptu

05. 02. 2020 , aktualizace: 06. 02. 2020 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising


Česká asociace franchisingu pořádá pro začínající i pokročilé zájemce o franchising ve spolupráci se Školou franchisingu

dne 26.2.2020 od 9.30 do 15.00 specializované školení

Faktory úspěchu franchisového konceptu

Adresa: Družstevní asociace, zasedací místnost 1. patro, Těšnov 5, Praha 1

Po skončení výuky bude prostor ke konzultacím.
 
Obsah školení:
kritické faktory rozvoje franchisového systému
franchisový balík
forma dokumentace franchisového konceptu
členění dokumentace franchisového konceptu
sestavení a tvorba franchisové dokumentace
požadavky na franchisový manuál, údržbu
corporate identity (grafický manuál)
význam a důležitost značky konceptu
časový harmonogram a organizace při akvizici příjemců franchisy
partnerský dotazník
dotazník pro zájemce o franchisový koncept
oslovení neznámého kandidáta / jak a kde hledat franchisanty
rozhovory s kandidáty na příjemce franchisy
zpracování/hodnocení kontaktu
pilotní provoz
příklady z praxe (zástupci franchisových konceptů ….)

 


Lektoři, přednášející, konzultanti:

RNDr. Lošťák

RNDr. Jiří Lošťák, Ph.D.

vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc (Matematika-Fyzika, Výpočetní technika), kde získal v roce 1989 doktorát (RNDr.). Je asolventem Českého institutu pro marketing (CIMA). Studoval Brno Business School PF VUT Brno (MBA Nottingham Trend University) a v roce 2018 dokončil doktorandské studium na VŠB - TU Ostrava obor Podniková ekonomika a management (Ph.D.). Franchisingu se věnuje od roku 1998. V roce 2004 otevřel svoji poradenskou kancelář v Olomouci. V témže roce se stal řádným členem České asociace franchisingu. Je dlouholetým členem Správní rady ČAF. Poskytuje služby v oblasti poradenství v celé České a Slovenské republice. Je garantem projektu ŠKOLY FRANCHISINGU, který byl oceněn ČAF Cenou za podporu a rozvoj franchisingu.

Kancelář pracuje na významných franchisingových projektech, podílí se na vstupu zahraničních franchisingových systémů do ČR a působí v oblasti presentací na seminářích, konferencích a veletrzích, čímž přispívá k popularizaci franchisingu mezi odbornou i laickou veřejností.

www.lostak.cz

Zástupci praxe

Foltýn
Radim Foltýn - Franchising Director CZ & SK at McDonald´s Czech republic


 
Přihlášky:
Přihlášky prosím zasílejte na email: caf@czech-franchise.cz

Uzávěrka přihlášek je 24.02.2020.
Cena pro jednoho účastníka je 3.900 Kč + DPH.
Pro dalšího účastníka z téže firmy je cena 900 Kč + DPH.

Cena pro členy ČAF
Cena pro jednoho účastníka je 1.900 Kč + DPH.
Pro dalšího účastníka z téže firmy je cena 500 Kč + DPH.

Počet míst je omezen!


Organizátor:
Česká asociace franchisingu
Klára Opletalová - tajemnice
tel.: +420 728 948 479
e-mail: caf@czech-franchise.cz
www.czech-franchise.cz
Těšnov 5, 110 00 PRAHA 1

Organizátor si vyhrazuje právo na změny v programu.

Partneři projektu:

Partneři

 


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI